DÜZENLEME KURULU

Dr. Ferdinand Gjana
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Rektörü-Arnavutluk

Doç. Dr. Ahmet Ecirli
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Filoloji ve Eğitim Fakültesi Dekanı

Dr. Adem Balaban
Hëna e Plotë -Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Dr. Bünyamin Çağlayan
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Ilirjana Kaceli
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

MA. Fatih Ufuk Bağcı
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Genel Sekreteri

PhD Cand. Gülay Yurt
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

PhD Cand. Arti Ömeri
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Filoloji ve Eğitim Fakültesi Sekreteri

MA. Hakan Kaçar
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sekreteri

MA. Ümit Gülseven
Hëna e Plotë - Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sekreteri