BİLDİRİ KONULARI

 • Şemsettin Sami (hayatı, eserleri ve edebi kişiliği)
 • Dil öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • Türkçenin Türkiye’de anadili olarak öğretimi
 • Türkçenin Türkiye dışında anadili olarak öğretimi
 • Yabancı kökenli Türkçe yazan şair ve yazarlar
 • Dünya dillerindenTürkçeye, Türkçeden başka dillere çeviri faaliyetleri
 • Karşılaştırmalı edebiyat
 • Türkoloji çalışmaları
 • Türkoloji çalışmaları yapan kuruluşlar
 • Türkologlar ve çalışmaları
 • Sözlük çalışmaları
 • Basın yayın
 • Dil ilişkileri
 • Dünyada sesli  ve görüntülü Türkçe yayınlar
 • Edebiyat ile Güzel Sanatların ilişkisi ( Folklor, Musiki,Sinema ve TV dizileri)
 • Edebiyatın bilim dalları ile ilişkisi (Tarih,Coğrafya, Etnografya….)