KATILIM ESASLARI

 • Konferansın dili, Türkçe, Arnavutça ve İngilizcedir.
 • Bildiriler bilimsel ve özgün olmalıdır.
 • 150-200 kelimelik özet gönderme  adresindeki form doldurulularak gönderilmelidir. 
 • Oturumlarda bildiri sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
 • Konferansta sunulan bildiriler konferanstan sonra ISBN'li  bildiri kitabı olarak konferansın ve üniversitenin internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Konferansta sunulan bildirilerin yayınlanmasına izin verilmiş olduğu kabul edilir.
 • Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcı tarafından ödenecektir, katılım ücretine ulaşım ve konaklama dahil değildir.
 • Katılım ücretleri, konferans promosyonları, çay-kahve ve iki adet öğle kokteylini içermektedir.
 • Katılım ücreti gerçek sunum 100 €, İnternet aracılığıyla tele-konferans sunum veya poster sunum 100 €, Balkan ülkelerinden katılım 50 €, İlave her katılımcı için
 • 30 € olarak belirlenmiştir.
 • Konferans programı açıklandıktan sonra, konferansa katılmayanların katılım ücreti geri ödenmez.
 • Tam metni istenilen tarihte teslim edilmeyen ya da ücreti ödenmeyen bildiriler yayınlanmaz.