KONFERANS HAKKINDA

Dördüncü Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı

"Şemseddin Sami Hatırasına"

İnsanlar arasında iletişim dil ile sağlanmaktadır.  Farklı milletlere mensup insanların, birbirini anlayabilmeleri için ortak bir dili konuşmaları gerekir. Bu durum yabancı dil öğrenimini ihtiyaç haline getirir.

Türkçe dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Günümüzün gelişen teknolojisi ile ulaşım ve haberleşme çok kolay hale geldiğinden aralarındaki uzak mesafelere rağmen bile insanlar birbirleri ile  konuşarak veya yazışarak anlaşmaktadır. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler, yabancı dil öğrenimini ve bu arada Türkçenin öğrenilmesine duyulan gerekliliği arttırmaktadır.

Öte yandan nesiller arasında kültür aktarımı da dil aracılığı ile gerçekleşir. Her millet kendi dili ile kültürünü gelecek nesillere intikal ettiren edebi eserler ortaya koyan sanatçılar yetiştirir. Bunlardan bazıları başka milletlerin de ilgisini çekebilecek özellikte değer taşıyan eserlere imza atabilir. Ülke sınırlarını aşan eserlerden diğer dilleri konuşan insanlar ya eserin dilini öğrenerek veya tercümesini okuyarak istifade etmeye çalışırlar.

Türk edebiyatı geniş bir coğrafyada meydana getirilen ve en eski örnekleri bin yıldan daha öncesine dayanan  bir edebiyattır. Yukarıda açıklanmaya çalışılan sebeplerden dolayı birçok ülkede çeşitli kurslarda değişik seviyedeki okullarda ve üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı öğretimi yapılmaktadır.

Balkanlar, Türkçenin konuşulduğu ve Türk edebiyatı örneklerinin verildiği bir coğrafyadır. Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Arnavutluk’un başkenti Tiran’da da Hena e Plote Beder Üniverstisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Türkoloji alanında eğitim verilmekte ve Türk edebiyatı ile ilgili çeşitli akademik çalışmalar yürütülmektedir. Düzenlenen konferanslar akademisyenlerin birbirleriyle yüz yüze tanışmalarına, görüş alışverişinde bulunmalarına, yeni coğrafyalar görmelerine ve yeni araştırmalar yapmalarına imkan sağlar. Sunulan bildiriler kitap haline getirildiğinde dünyanın her tarafında konuya ilgi duyanların istifadelerine sunulur. Bundan dolayı Hena e Plote Beder Üniversitesi tarafından Türk dili ve edebiyatı ile igili uluslararası konferanslar düzenlenmektedir. Konferans bildirileri ISBN’li dijital kitap haline getirilmekte ve internet aracılığı ile dünyanın her tarafındaki araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. 

Önceki konferanslara giderek artan bir ilgi ile çeşitli ülkelerden akademisyenler katılmışlardır. Bu yıl da aynı amaçla Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK) düzenlenecektir. Araştırmacı ve akademisyenleri bilgilerini bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

UDEK DÜZENLEME KURULU