Prof. Dr. Nuri Yüce

Prof. Dr. Nuri Yüce

Nuri YÜCE, 1942'de Mersin'in Doğançay köyünde doğdu. İlkokulu 1953'de köyünde, Liseyi l961'de Adana'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okudu (1963-67). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Arap ve Fars Bölümüne devam etti. R. R. Arat, A. Caferoğlu, A. N. Tarlan, F. İz, H. Ritter, Z. V. Togan, A. Ateş, T. Yazıcı, M. N. Çetin, M. Kaplan, A. Karahan, M. Ergin, F. K. Timurtaş, ve Ö. F. Akün'ün derslerini dinledi. Tırtar-Keşli Ağzı, İçel adlı mezuniyet tezini A. Caferoğlu'nun yönetiminde hazırladı ve 6 sertifikadan sınav vererek Haziran 1967'de her iki bölümden "Pekiyi" derece ile mezun oldu. 01. 08. 1967'den 31. 03. 1968'e kadar Erzurum Atatürk Üniversitesinde Türk Dili Asistanı olarak çalıştı.

Millî Eğitim Bakanlığının doktora bursunu kazanarak Nisan 1968'de Federal Almanya'ya gitti. Goethe Enstitüsünde Almanca öğrendikten sonra, 1968/69 kış yarı yılında Göttingen Üniversitesinde G. Doerfer'in Türkoloji, W. Hinz'in İranistik ve Tarih derslerini dinledi. Nisan 1969'dan Haziran 1973'e kadar Mainz'da Johannes Gutenberg Üniversitesinin Şarkiyat Bölümünde J. Benzing'in Türkoloji, H. Horst'un İslamî ilimler ve E. L. Rapp'ın Afrikanistik derslerini dinledi. Alman halkiyatı, Etnoloji dersleri ile Latince ve Rusça kurslarına katıldı. Gerundien im Türkischen [=Türkçe'de Zarf-Fiiller], Mainz 1973, adlı doktora tezini J. Benzing'in yönetiminde hazırladı. 23. 06. 1973'de doktora sınavını magna cum laude (pekiyi) ile başarıp "Doktor" unvanını aldı.

15. 10. 1973'den 31. 03. 1975'e kadar askerlik görevini yaptı. 01. 06. 1975'den 31. 07. 1976'ya kadar Frankfurt'ta J. W. Goethe Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde "Proverbium Turcicum"[= Türk Atasözleri] adlı bir ilmî araştırmada çalıştı ve iki sömester Türkoloji dersleri okuttu. Eylül 1976'da İ. Ü. Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Dr. Asistan olarak girdi. 1978 yılında evlendi. DAAD bursu alarak 01. 07. - 30. 09. 1978 aylarında Frankfurt Üniversitesinde doçentlik teziyle ilgili çalışmalar yaptı. Eylül 1979'da Zemahşeri: Mukaddimetü'l-edeb (Şuşter nüshası) adlı doçentlik tezini bitirdi, 22. 04. 1980'de "Doçent" unvanını alıp 09. 07. 1980'de kodroya atandı. 01. 04. 1982'den 30. 04. 1983'e kadar Alexander von Humboldt Vakfının bursuyla Federal Almanya'da Frankfurt ve Mainz Üniversitelerinde ilmî araştırmalar yaptı. 1983/84 eğitim öğretim yılında, 2547 sayılı kanunun 40b maddesi uyarınca, Trabzon Karadeniz Üniversitesinde ders verdi. 16. 09. 1988'de, 2547 sayılı kanunun 3455 sayılı kanunla değişik geçici 8. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltildi. 09. 07. 1990'da İ. Ü. Edebiyat Fakültesinin Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığına ve 09. 05. 1991'de Eski Türk Dili Anabilim Dalında açık bulunan daimî statüdeki profesörlük kadrosuna atandı.

Almanya'da Giessen Üniversitesinin Doğu Bilimleri Enstitüsünde Türkoloji Profesörlüğü görevini, 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca üstlenerek Ekim 1992 - Mart 1994 tarihleri arasında, üç sömester türkoloji dersleri verdi. İ. Ü. Edebiyat Fakültesinde 27. 04. 1993 - 27. 04. 1996 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yaptı. Uluslararası pek çok ilmî kongrelere katılıp bildiriler sundu. Uluslararası bazı bilim kuruluşlarının üyesi olan Prof. Dr. Nuri Yüce hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Eski ve Çağdaş Türk Lehçeleri Profesörü ve Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı iken Şubat 2009 tarihinde emekli oldu.

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı

: Nuri YÜCE

İletişim Bilgileri
Adres

Telefon
Mail

: Bahçelievler Mah., Goncalar Sokağı 13,
 34688 Üsküdar-İSTANBUL

: 0536 675 7929
: [email protected]

2. Doğum Tarihi

: 1942

3. Unvanı

: Prof. Dr.

 

4. Öğrenim Durumu

 

: Üniversite

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

1967

Yüksek Lisans

(O yıllarda Avrupa’da YL yoktu)

------------------------

-----

Doktora

 Türkoloji (Türk Lehçeleri)

Johannes Gutenberg Üniversitesi,
Mainz-Almanya

1973

5. Akademik Unvanlar
Doktora (J. G. Üniv., Mainz, 1973), Doçentlik (İstanbul Üniv. 1979), Profesörlük (İstanbul Üniv. 1988)

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri
(Danışman: Prof. Dr. Nuri YÜCE)

Sıra

Öğr
 No.

Adı ve Soyadı

Tezin konusu

Sınav tarihi

1

23

Abdullah Azmi
BİLGİN

Kadı Burhaneddin Divanının gramatikal indeksi (151-180 sayfalar arası). İstanbul 1986,111 S. (İÜ SBE, YL Tezi)

23. 01.
986

2

315

Özcan TABAKLAR

Mustafa b. Darir'in Amme cüzü tefsiri (111a-121a, 143a-154b arası metin ve sözlük. İstanbul1987,235 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

24. 09. 1987

3

316

Ulya NİSAR

Mustafa b. Darir'in Amme cüzü tefsiri, 121b-142b arası trans-kripsiyonlu metinve sözlük. İstanbul 1987,270 S. (Ü SBE, YL Tezi).

24. 09. 1987

4

264

Nebahat AKGÜN

Kutadgu Bilig’in Türkiye Türkçesinden Uygurca’ya indeksi (A-K). İstanbul 1988,456 S. (İÜ SBE, YL Tezi)

22. 09. 1988

5

3065

Filiz ALSANCAK

Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki fonetik ve morfolojik farklar, İstanbul 1990, 120 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

15. 08. 1990

6

6723

Yücel DAĞLI

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 1. Cildindeki yer ve şahıs isimleri indeksi. İstanbul 1994, LXXVI+378 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

3
.10.1994

7

77
7

Metin YAVUZ

Karaçay Türkçesi. Gramer, metin, sözlük. İstanbul 1994, IX+288 S. (İÜ SBE, YL Tezi)

31. 10. 1994

8

8148

Selahattin
TOLKUN

Özbekçesinin Leksikolojisi. İstanbul 1994, 210 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

31. 10. 1994

9

11569

Ayşen KESKİN

Dobruca Tatarcasının morfolojisi. İstanbul 1997, 246 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

18. 11. 1997

10

11608

Hayrettin SAĞDIÇ

Köroğlu Destanının Kazakça Jambıl nüshası, Dil özellikleri, Metin, Çeviri ve İndeks. İstanbul 1999, 275 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

25.06.1999

11

97
5011066

Osman TOKER

Karışık dilli Kur’an çevirisi (yaprak: 109b-144a), İstanbul2000,265 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

22.08.2000

12

9725011263

Elmira KALJANOVA

Kazakça’da isimler: Yapı, çekim, anlam ve fonksiyonları, İstanbul 2001. 128 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

22.08.2000

13

98
2
01980027

Lyazzat Zhussupova

Kazakça atasözleri, deyimler ve Türkiye Türkçesi karşılıkları. İstanbul 2001, 440 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

00.07.2001

14

98-2501980436

Asuka İwaki

Aman Muhtar’ın Özbekçe "Ming bir kıyâfe” adlı romanı: Transkripsiyonlu metin, dil incelemesi ve dizin. İstanbul 2001, 382 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

00.07.2001

15

2501413379

Ayşe UYANSOY HİLLHOUSE

Karışık dilli Kur’an çevirisi üzerinde dil incelemesi (001a-037 yapraklar). İstanbul 2006. (İÜ SBE, YL Tezi).

Ekim
006

16

2
011448

Cengiz
MÜFETTİŞOĞLU

Karışık dilli bir Kur’an çevirisi yazmanın 037b-072a yaprakları üzerinde dil incelemesi. İstanbul 2006, VIII+601 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

Ekim 2006

17

2501040432

Aslı UYGUN

Karışık dilli bir Kur’an çevirisi yazmanın 144b-183a yaprakları üzerinde dil incelemesi, İstanbul 2007, XII+773 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

2007

18

2501030327

Recep YILMAZ

Karışık dilli bir Kur’an çevirisi yazmanın 183b-222a yaprakları üzerinde dil incelemesi. İstanbul 2007, XIV+438 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

2007

19

250
0406

Reyila ABU
DUWAYİTİ

Yeni Uygurca üzerinde çalışma yapanlar ve eserleri, İstanbul 2007, XIV+138 S.(İÜ SBE, YL Tezi).

Tem. 2007

20

2501060129

Mehmet Turgut BERBERCAN

Babur’un Hatıratında geçen Hayvan adları ve bunların Türk Dili açısından Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, XX+283 S. (İÜ SBE, YL Tezi).

05.08.2008

 

6.2. Doktora Tezleri
(Danışman: Prof. Dr. Nuri YÜCE)


Sıra

Öğr. No.

Adı ve Soyadı

Tezin konusu

Sınav tarihi

01

1842

Mustafa Sinan KAÇALİN

Çingiz Han Tarihi çevirisi. Metin, çeviri, indeks ve notlar. 344 S.+78b Faksimile. İstanbul 1990. (İÜ SBE Dok. Tezi).

23. 07. 1990

02

36

S. Mahmut KAŞGARLI

Modern Uygur Türkçesinde Fiiller. 104 S. İstanbul 1991, (İÜ SBE Dok. Tezi).

00. 07. 1991

03

1944

Özcan TABAKLAR

Türkmencenin morfolojisi. 1994, 195 S. İstanbul 1994 (İÜ SBE Dok. Tezi).

01. 05.
1994

04

1410

Mustafa AKBAŞ

Tatar şair ve yazarı Abdullah Tukay'ın eserlerinden seçmeler ve bunlardaki dil özellikleri. 286 S. İstanbul 1996 (İÜ SBE Dok. Tezi).

25. 06. 1996

05

0433

Ali
AKAR

Mirkâtü’l-Cihâd Dil İncelemesi-Metin-Dizin. Cilt 1+2, 923 S. İstanbul 1997). (İÜ SBE Dok. Tezi).

28. 08. 1997

06

12629

İbrahim AKIŞ

Tatar halk destanı İdigey, metin, dil özellikleri ve indeks. İstanbul 1998. (İÜ SBE Dok. Tezi).

10. 06. 1998

07

13
65

Metin YAVUZ

Kumukça’nın morfolojisi, XVIII+340 S. İstanbul 1998 (İÜ SBE Dok. Tezi).

08. 06. 1998

08

13053

Yücel DAĞLI

Türkoloji ve Arşiv çalışmalarında program ve bilgisayar kullanımı, XIII + 210 S. İstanbul 1999 (İÜ SBE Dok. Tezi)

10. 12. 1999

09

3088

Selâhatt
n TOLKUN

Kırgız Türkçesinde mastar, partisip ve gerundiumlar. 375 S. İstanbul 1999(İÜ SBE Dok. Tezi).

10. 12. 1999

7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Nuri YÜCE, “Einige auffällige Gerundialformen im Türkischen”. — UAJb 44 (Wiesbaden 1972), 194-199.
2) Nuri YÜCE, “Eine Variante der Tepegöz-Erzählung aus dem Taurus-Gebirge vom Keşli-Stamm”. — Turcica III, 1971 (Paris 1973), 31-39.
3) Nuri YÜCE, “Über das Gerundium -araq /-erek”. —CAJ XVII (Wiesbaden 1973), 274-281.
4) Nuri YÜCE, “Einige Bemerkungen über tschuwaschische Sprichwörter”. — CAJ 24/1-2 (Wiesbaden 1980), 133-137.
5) Nuri YÜCE, “Neu festgestellte Wörter und Wortbedeutungen im Choresmtürkischen (I)”. — CAJ 26/3-4 (Wiesbaden 1982), 301-308.
6) Nuri YÜCE und Johannes Benzing: “Chwaresmische Wörter und Sätze aus einer choresmtürkischen Handschrift der Muqaddimat al-Adab”. — ZDMG 135/1 (Stuttgart 1985), 92-103.
7) Nuri YÜCE, “Die Dodu-Zeremonie: Ein türkischer Regenzauber vorislamischen Ursprungs”. — UAJb NF 14 (Wiesbaden 1996), 231-238.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1) Nuri YÜCE, “Einige auffällige Gerundialformen im Türkischen”. — Researches in Altaic Language (Budapest 1975), 323-329.
2) Nuri YÜCE, “Eine neu entdeckte Handschrift der Muqaddimat al-Adab von az-Zamahşarî mit choresmtürkischer Übersetzung”. (XIX. Deutschen Orientalistentag, 28. Sept.- 4. Okt. 1975 in Freiburg). —ZDMG Suppl. III, 2 (Wiesbaden 1977), 1253-1259.
3) Nuri YÜCE, “Doqurcun, ein türkisches Wort mit einem mongolischen Suffix”. (XIX. PIAC, Helsinki, 7-11 Juni 1976). — Altaica (Helsinki 1977), 255-259.
4) Nuri YÜCE, “Çuvaş folklorunda islâmî unsurlar”. — II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi (Bursa 1980) Bildirileri Cilt I (Kültür ve Turizm Bak., Millî Folklor Araştırma Dairesi Yay., Ankara 1982), 323-327.
5) Nuri YÜCE, “Neu festgestellte Wörter und Wortbedeutungen im Choresmtürkischen (II)”. (27. PIAC-Tagung, 12.-17. Juni 1984, Walberberg/BRD). — Religious and Lay Symbolism in the Altaic World and Other Papers. Edited by Klaus Sagaster in Collaboration with Helmut Eimer. (Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1989), 434- 442.
6) Nuri YÜCE, “Tiere in türkischen Sprichwörtern”. —Altaica Osloensia. Proceedings from the 32nd Meeting of the PIAC, Oslo, June 12-16, 1989. Edited by Bernd Brendemoen. Oslo 1990, S.: 391-400.
7) Nuri YÜCE, “Bemerkungen über eine Handschrift aserbaidschanischer Sprichwörter”. — Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, hrsg. A. von Gabain und W. Veenker, Band 29: Türkische Sprachen und Literaturen. Materialien der ersten deutschen Turkologen-Konferenz, Bamberg, 3. - 6. Juli 1987, herausgegeben von Ingeborg Baldauf, Klaus Kreiser und Semih Tezcan. Wiesbaden, O. Harrassowitz 1991, S.: 391-398.
8) Nuri YÜCE, “Zemahşerî'nin Mukaddimetü'l-Edeb'inde geçen problemli bir kaç kelime”. — Uluslararası Türk Dili Kongresi, Ankara 26.Eylül - 3 Ekim 1988(Ankara 1996, TDK Yay. 655) 251-254.
9) Nuri YÜCE “Eine neu endeckte Handschrift des Mitteltürkischen”. — Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker. (Materialien der zweiten Deutschen Turkologen-Konferenz Rauischholzhausen, 13.-16. Juli 1990, herausgegeben von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1993. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 37). S.: 221-227.
10) Nuri YÜCE, “Ausdrucksfähigkeit und Wiedergabemöglichkeit des Türkischen in der ältesten Koranübersetzung”. — Turkologie heute - Tradition und Perspektive. Materialien der dritten Deutsche Turkologen-Konferenz Leipzig 04.-07. Oktober 1994, herausgegeben von Nurettin Demir und Erika Taube. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1998, S.: 305-315.
11) Nuri YÜCE Bazı nadir sözcükler ve ilginç bir ek üzerine”. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, Ankara 20-26 Eylül 2004, Ankara 2004, s.: 3275-3297.
12) Nuri YÜCE “Znaçenie knigi Maxmyta Zamaxşary «Mukaddymatyl-edeb» dlya turkmenskogo yazyka, Natsional’nyy Tsentr kul’turnogo naslediya Turkmenistana «Miras» Xyakimlik Daşoguzskogo velayata. Materialy mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii, 23-25 Maxtumkuli (may) 2007 g. st. Aşxabad-Daşoguz 2007, st. 424-425.
13) Nuri YÜCE “Orta Türkçe’deki +mat eki”, TDED 37, 2007, İstanbul 2009, s.: 181-190. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bildiriler, Ankara 20-25 Ekim 2008.
14) Nuri YÜCE “Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmalarında Karşılaşılan bazı Genel Problemler”, Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri, 25-30 Mart 2008 Şanlıurfa, Ankara 2009, s. 855-863. (Türk Dil Kurumu’nun, Harran Üniversitesi ile birlikte 25-30 Mart 2008 günleri arasında Harran Şanlıurfa’da düzenlediği Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nda sunulan bildiri).
15) Nuri YÜCE “Nasreddin Hoca Fıkralarını Oluşturan Ortam ve Fıkraların Üstlendiği Görev”, 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak, Uluslararası Sempozyum, Akşehir, 8-9 Mayıs 2008, Bildiriler, s. 925-933.Atatürk Kültür Merkezi’nce, Akşehir Kaymakamlığı ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile, Akşehir’de 8-9 Mayıs 2008’de “21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak” konulu uluslararası sempozyumda sunulan bildiri).
16) Nuri YÜCE “Kırım Tatar Türkçesiyle ilgili yarım kalmış çalışmalar”. II. Türkoloji Kongresi, Bildiriler 22-24 Mayıs 2008, Simferopol [Akmesçit], Kırım-UKRAYNA = II Me'dunarodnyj simpozium, Doklady. 22-24 Maq 2008, Simferepol (Akmeshit), Kyrym-UKRAINA. T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) • Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Simferopol [Akmesçit], Kırım-UKRAYNA, 2009, 701 s. 4° + 11 s. = 18 adet resim (Nuri YÜCE’nin bildirisi s. 610-613’tedir. [T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) • Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Filoloji Fakültesi, Tarih ve Sosyoloji Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi (TAM)’nin işbirliğiyle, Kırım, Simferopol (Akmesçit)’de, 22-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası II. Türkoloji Kongresi’nde sunulan bildiri].
17) Nuri YÜCE "Türk kültürünün Arap ve Fars kültürüne dil alanındaki etkisi"; II. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, Fethiye 03-05 Aralık 2009, Yayına Hazırlayan İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları No 41, Ankara 2010, s. 280-288. [Fethiye Belediyesi ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun Fethiye’de 03-05Aralık 2009 günlerinde birlikte düzenledikleri "Türk Kültürünün Başka Kültürlere Etkisi" konulu II. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayında sunulan bildiri].
18) Nuri YÜCE “Türkçenin Öğretiminde Alfabenin Önemi”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011 Muğla, II. Cilt (Ankara 30 Nisan 2012), s. 507-510.
19) Nuri YÜCE,“Balkan Kökenli M. Akif’in Türkçeye Hizmeti ve Milliyet Anlayışı”, UDEK (Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı) “Balkanlarda Türkçe” Bildiri Kitabı 1, Tiran/Arnavutluk, 14-16 Kasım 2013, S.: 295-305.
20) Nuri YÜCE,“Türkçe Öğrenmenin Doruk Noktası: Güzel Üslup”, VI. Dünya dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi 4-7 Aralık 2013, II. Cilt, Editörler: Prof. Dr. Hatice Şahin, Arş. Gör. İbrahim Karahanci, Bursa 2014, II. Cilt s. 1159-1164.

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
1) Nuri YÜCE, Atlas Linguarum Europae (ALE), Comités Nationaux de l'ALE:…, Turquie: N. Yüce, Volume I: Cartes, Premier Fascicule. Van Gorcum, Assen, Pays-Bas, 1983, 4 S. + 19 Cartes, 48 x 37 cm.
2) Nuri YÜCE, Atlas Linguarum Europae (ALE), Comités Nationaux de l'ALE:., Turquie: N. Yüce, Volume I: Commentaires, Premier Fascicule. Van Gorcum, Assen 1983, XCVIII + 177 S.
3) Nuri YÜCE, Atlas Linguarum Europae (ALE), Comités Nationaux de l'ALE:, Turquie: N. Yüce, Volume I: Cartes, Deuxième Fascicule. Van Gorcum, Assen/Maastricht, Pay-Bas 1986. 5 S. + 21 Cartes, 48 x 37 cm.
4) Nuri YÜCE, Atlas Linguarum Europae (ALE), Comités Nationaux de l'ALE:…, Turquie: N. Yüce, Volume I: Commentaires
5) Nuri YÜCE, “Osmanlı Türkçesi”. — Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi 2. Cilt. İstanbul 1998, 1-21. (IRCICA = İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yayınları).
6) Nuri YÜCE, “Ottoman Turkish” [Osmanlı Türkçesi]. — History of The Ottoman State, Society & Civilisation, Vol. 2, İstanbul 2002, 3-26. (IRCICA = İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yayınları).
7) Nuri YÜCE, “Hârizm Türkçesi”. — Türkler 5 (Ankara 2002), 793-803 (Yeni Türkiye Yayınları, Editörler: Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca).
8) Nuri YÜCE, Chapter 3: “The Turkish Language”. — The Different Aspects of Islamic Culture, Volume Five: Culture and Learning in Islam, Chapter 3. Chief Editor: Ekmeleddin İhsanoğlu. Published in 2003 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP. Printed by Dergham sarl, Beirut–Lebanon. S.: 55-64.
9) Nuri YÜCE, “Türk Dili”, İslam Kültürü (Çeşitli Konuları ile): İslamda Kültür ve Bilgi, Cilt 5, “Bölüm 3: Türk Dili”.Editör Ekmeleddin İhsanoğlu, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kütüphaneler ve Yayımları Genel Müdürlüğü 3154, Kültür Eserleri Dizisi 434, Ankara 2008, s.: 57-71.
10) Nuri YÜCE, “Hârizm Türkçesi”. — Yeni Türkiye 55, Türkçe Özel Sayısı,Ankara 2013, s.: 311-324 (Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları, Editörler: Hasan Celal Güzel, Şükrü Haluk Akalın, Bilgehan Atsız Gökdağ).

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Nuri YÜCE, “Gyula Németh. Hayatı ve Eserleri”. —TDED (=Türk Dili ve Ed. Dergisi) 23 (İstanbul 1981), 229-264.
2) Nuri YÜCE, “Türk Şîvelerindeki Atasözlerinde Uygunluk”. — Türk Kültürü Araştırmaları: Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Hâtırasına Armağan (Ankara 1983), 306-311.
3) Nuri YÜCE, “Friedrich Wilhelm Radloff'un Derlemeleri”. (Ankara'da Türk Dil Kurumu'nda Radloff'u anma toplantısında okunan bildiri). — Türk Dili, Cilt 54, Sayı 444 (Ankara, Aralık 1988), 329-335.
4) Nuri YÜCE, “Alte Traditionen im Hombur-Spiel”. (29. PIAC, 15—21 Eylül 1986, Taşkent/Özbekistan). — TDAY Belleten 1986 (Ankara 1989), 89-94.
5) Nuri YÜCE, “Hombur Oyununda Eski Gelenekler”. (29. PIAC, 15—21 Eylül 1986, Taşkent/Özbekistan)]. — TDAY Belleten 1986 (Ankara 1989), 95-99.
6) Nuri YÜCE, “Türk Dilinin Tarihî Devreleri ve Bugünkü Lehçeleri”. — Türk Kültürü Araştırmaları XXVIII/1-2, Prof. Dr. Muharrem Ergin'e Armağan (Ankara, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü, 1992), 305-318.
7) Nuri YÜCE, “Ebu'l-Kâsım Cârullah Mahmûd bin ‘Omar bin Muhammed bin Ahmed ez- Zemahşerî el-Hvârizmî, Hayatı ve Eserleri”. — TDED 26 =1986-1993 (Istanbul 1993), 289-316.
8) Nuri YÜCE, “Annemarie von Gabain'in Eserleri”. — TDA (=Türk Dilleri Araştırmaları) 4 (Ankara 1994), 11-50.
9) Nuri YÜCE, “Kumuk Türkçesiyle Tahir ile Zühre”.— TDAY Belleten 1992 (Ankara 1995), 81-90.
10) Nuri YÜCE, “Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar”.— TDAY Belleten 1994 (Ankara 1996), 205-229.
11) Nuri YÜCE, “Prof. Dr. Nikolay Aleksandroviç Baskakaov'un Hayatı ve Türkoloji Bilimine Hizmetleri”. — TDAY Belleten 1995 (Ankara 1997), 1-30.
12) Nuri YÜCE, “Neu festgestelte Wörter und Wortbedeutungen im Choresmtürkischen (III)”. (31. PIAC: 13-17 Juni 1988, Weimar, DDR'de sunulan bildiri). — Türkiyat Mecmuası 20 (İstanbul 1997) 453-461.
13) Nuri YÜCE, “İkilemelerdeki İlginç Problemler”. (Türk Dil Kurumu'nun düzenlediği Uluslararası 3. Türk Dili Kurultayı (Ankara, 23-27 Eylül 1996)'da sunulan bildiri). — Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 21. Bahşı Ögdisi. Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags / 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı. Herausgegeben von / Yayımlayanlar Jens Peter Laut / Mehmet Ölmez. Simurg, Freiburg • İstanbul 1998. (447 S. + 21 Resim.), 419-427.
14) Nuri YÜCE, “Türkçenin Başka Dillerle Münasebetleri”. — TDED 28 (İstanbul 1998), 639-650.
15) Nuri YÜCE, “Tepegöz Hikâyesinin Toros Dağlarındaki Keşli Boyu Varyantı”. — İlmi Araştırmalar 8 (İstanbul 1999), 285-291.
16) Nuri YÜCE, “Tanınmış Çuvaş Türkoloğu Mihail Romanoviç Fedotov”. — TDED 29 (İstanbul 1999), 345-353.
17) Nuri YÜCE, “Bir Yazmanın Yayımındaki Bazı Eksikler”, İlmî Dergi 20, Güz 2005 (İstanbul 2005), s.: 173-182.
18) Nuri YÜCE, “Hüseyin Cavid ve Türkiye”, TDED 38, 2008-1, İstanbul 2009, s. 217-237. (Doğumunun 125. Yılında Hüseyin Cavid, İstanbul 09 Ocak 2008 tarihinde sunulan bildiri).
19) Nuri YÜCE, “Kaşgarlı Mahmud’un Eseri Divanü Lüğati’t-Türk’ün Yazılmasını Oluşturan [Kronoloji ve] Ortam”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kaşgarlı Mahmut Özel Sayısı, Yıl/Cilt 10, Sayı 39 (Kasım 2008 – Ocak 2009), s.: 1-10.
20) Nuri YÜCE, “Mısır'da Türk Dili ve Kültürünün İlk İzleri”, TDED 41, 2009-2, İstanbul 2011, s. 91-106 (Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun Kahire/Mısır’da 02-07. 11. 2009 günlerinde düzenlediği “I.Uluslararası Türkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi”nde sunulan bildiri).
21) Nuri YÜCE, “Hıdrellez Bayramıyla İlgili Bazı Notlar”, TDED (=Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi), Cilt 44 (İstanbul 2011), s. 249-256.
22) Nuri YÜCE, “Karamanlı Türkleri”, TDED 42, 2010-1, İstanbul 2011, s. 155-164
23) Nuri YÜCE,”Bir Anadolu Köyünde 1945-1960'lı Yıllardan Bayram Anıları”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası Yıl 2012, Cilt 22 (2012/Güz), s. 215-223.
24) Nuri YÜCE,”A. Zeki Velidî Togan’ın Yeteneği ve Bilgi Birikiminden Bazı Ayrıntılar”, İÜTD (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi), Sayı 53 (2011/1), İstanbul 2012, s. 253-267.
25) Nuri YÜCE, “Sade Dilli Bir Halk Şairi Mustafa Keşli (Cıncık)”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi (TDK), Ankara, Eylül 2012, Sayı 729, s. 82-92.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1) Nuri YÜCE, “Çuvaşça ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Münasebetler (I)”. — I. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul 6.-9. Şubat 1978, İstanbul. —Birinci Millî Türkoloji Kongresi - Tebliğler - (İstanbul 1980), 51-54.
2) Nuri YÜCE, “Manas Destanında İslamî Unsurlar”. — Bozkırdan Bağımsızlığa Manas (Yayına Hazırlayan Emine Gürsoy-Naskali. Ankara 1995. xvı+294 S.), 241-255 (Türk Dil Kurumu Yayınları: 625).
3) Nuri YÜCE, “Göçebe Türklerde Ayakkabı Kültürü”. Ayakkabı Kitabı. Editör Emine Gürsoy Naskali. İstanbul, Kitabevi, Haziran 2003, 356 S., 321-326. (MÜ Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin 10-11 Aralık 1998’de düzenlediği Türk Kültüründe Ayrıntılar: Ayakkabı konulu Uluslararası Sempozyumda sunulan bildiri).
4) Nuri YÜCE, “Türkçeyi Yaşatan Özellikler ve Bize Düşen Görevler”, Geçmişten Geleceğe Türkçe, Elginkan Vakfı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, 17-19 Nisan 2013, İstanbul: Kitabevi 532, 516 s.

 

7.6 Diğer Yayınlar
7.6.a Kitaplar
1) Nuri YÜCE, Tırtar-Keşli Ağzı (İçel). Dil ve Gramer Husûsiyetleri. (Türkiyat Enstitüsü, Tez Nr. 748). İstanbul 1967. X+176 s.
2) Nuri YÜCE, Gerundien im Türkischen. Eine morphologische und syntaktische Untersuchung. (Inaugural-Dissertation).Mainz 1973. XV+88 S. Bu eserin tanıtması için bkz:
*Rez. von (Tanıtan:) A. Tietze: WZKM 65/66 (Wien 1973/74), 399-400.
*Rez. von (Tanıtan:) A. N. Kononov: ST ( =Sovetskaya Turkologiya) 1975, No. 3 (Baku 1975), 95-96.
3) Nuri YÜCE, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Laboratáriumi Füzetek. Török Beszédgyakorlatok II. Dr. Nuri Yüce közremüködésével összeállitotta: Agyagási Klara [József Attila-Universität, Philosophische Fakultät, Sprachlaborhefte: Türkische Sprechübungen II. In Zusammen-arbeit mit Dr. Nuri Yüce zusammengestellt von Agyagási Klara]. Szeged 1978. 19 S.
4) Nuri YÜCE, Reşid Rahmeti Arat: Kutadgu Bilig III: İndeks.Hazırlayanlar : Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce. İstanbul 1979. 565 S.
5) Nuri YÜCE, Hasan Oraltay, Saadet Pınar: Kazak Türkçesi Sözlüğü.İstanbul 1984. 8+328 S.
6) Nuri YÜCE, Ebu'1-Kâsım Cârullah Mahmûd bin ‘Omar bin Muhammed bin Ahmed ez-Zamahşarî el-Hvârizmî: Mukaddimetü'l-Edeb. Hvârizm Türkçesi ile tercümeli Şuşter nüshası. Giriş, dil özellikleri, metin, indeks.(Türk Dil Kurumu Yayınları: 535). Ankara 1988. VI + 229 S.
7) Nuri YÜCE, Ebu'1-Kâsım Cârullah Mahmûd bin ‘Omar bin Muhammed bin Ahmed ez-Zamahşarî el-Hvârizmî: Mukaddimetü'l-Edeb. Hvârizm Türkçesi ile tercümeli Şuşter nüshası. Giriş, dil özellikleri, metin, indeks. 2. Baskı. (Türk Dil Kurumu Yayınları: 535). Ankara2 1993. VI+229 S.
8) Nuri YÜCE, Ebu'1-Kâsım Cârullah Mahmûd bin ‘Omar bin Muhammed bin Ahmed ez-Zamahşarî el-Hvârizmî: Mukaddimetü'l-Edeb. Hvârizm Türkçesi ile tercümeli Şuşter nüshası. Giriş, dil özellikleri, metin, indeks. 3. Baskı. (Türk Dil Kurumu Yayınları: 535). Ankara3 2013. VI+229 S.
9) Nuri YÜCE, Gerundien im Türkischen. Eine morphologische und syntaktische Untersuchung.(2. Baskı) İstanbul 1999. 134 S. (Simurg Yayınları).

7.6.b Tanıtmalar, Çeviriler, Bilimsel Haberler
1) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Nevzat Gözaydın: Evliya Çelebis Reise in Anatolien von Elbistan nach Sivas im Jahre 1650. Mainz 1974. XXXI +105 S. — TFA (=Türk Folklor Araştırmaları) Nr. 310 (İstanbul 1975), S. 7324.
2) Nuri YÜCE, (Haber) “† Gyula Németh”. — TK (=Türk Kültürü) Nr. 173 (Ankara 1977), 308(52) - 311(55). [Bu vefat haberi şu dergide de yayımlandı:] TDED XXII (İstanbul 1977), 309-313.
3) Nuri YÜCE, (Tercüme) “Bugünkü Moğolistan ve eski âbideleri (< Edward Tryjarski: Die heutige Mongolei und ihre alten Denkmäler”. — UAJb 38, Wiesbaden 1966, 154-158). — TK (=Türk Kültürü) Nr. 176 (Ankara 1977), 511(53) - 516(58).
4) Nuri YÜCE, (Tanıtma) H. Paasonen: Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. Eingeleitet von A. Róna-Tas. Szeged 1974. 7+VII+244+1 S. (Studia Uralo-Altaica IV. Edited by Peter Hajdú and A. Róna-Tas. Attila József University).TDED (=Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi) XXII (İstanbul 1977), 289-290.
5) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Georg Hazai: Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert. Untersuchungen an den Transkriptiontexten von Jakob Nagy de Harsány. Bibliotheca Orientalis Hungarica XVII. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973. 498 S. TDED XXII (İstanbul 1977), 290-291.
6) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Hans Joachim Kissling und Bedriye Atsız: Sammlung türkischer Redensarten. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974. 4+186 S.TDED XXII (İstanbul 1977), 291-294.
7) Nuri YÜCE, (Tanıtma) İ. Hilmi Soykut: Türk Atalar Sözü Hazinesi İstanbul, Ülker Yayınları, 1974. 495 S. TDED XXII (İstanbul 1977) 294-297.
8) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Hans Joachim Kissling und Bedriye Atsız: Sammlung türkischer Redensarten. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974. 4+186 S.TDED XXII (İstanbul 1977), 291-294.
9) Nuri YÜCE, (Tanıtma) İ. Hilmi Soykut: Türk Atalar Sözü Hazinesi İstanbul, Ülker Yayınları, 1974. 495 S. TDED XXII (İstanbul 1977) 294-297.
10 Nuri YÜCE, (Tercüme: M. N. imzasıyla): “Kırım Tatarlarının millî hareketleri I. (< Gerhard Simon: Die nationale Bewegung der Krimtataren. Teil I”. — Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien 30/1975 (Köln, Juni 1975), S. 1-8. —Emel 98 (İstanbul l977), 14-18.
11) Nuri YÜCE, (Tercüme: M. N. imzasıyla): “Kırım Tatarlarının millî hareketleri II.(< Gerhard Simon: Die nationale Bewegung der Krimtataren. Teil I”. — Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien 30/1975 (Köln, Juni 1975), S. 8-13. —Emel 100 (İstanbul 1977), 18-21.
12) Nuri YÜCE, (Tercüme: M. N. imzasıyla): “Kırım Tatarlarının millî hareketleri III. (< Gerhard Simon: Die nationale Bewegung der Krimtataren. Teil I”. — Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien 30/1975. (Köln, Juni 1975), S. 13-19. —Emel 101 (İstanbul 1977), 7-10.
14) Nuri YÜCE, (Haber) “II. Millî Türkoloji Kongresi”. — TK (Türk Kültürü) Nr. 197 (Ankara 1979), 313(57) - 316(60).
15) Nuri YÜCE, (Tanıtma) György Hazai: Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache. Budapest, Akadémiai Kiadó,1978. 190 S. TDED 23 (İstanbul 1981), 353-354.
16) Nuri YÜCE, (Tanıtma) İzıskannıy dar tyurkskomu yazıku (Grammatiçeskiy traktat XIV v. na arabskom yazıke). Vvedenie, leksiko-grammatiçeyskiy ukazatel' E. İ. Fazılova i M. T. Ziyaevoy. AN Uzb. SSR, Izdatel'stvo “Fan” UzbSSR. Taşkent 1978. 452 S. TDED 23 (İstanbul 1981), 355.
17) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Peter Zieme: Manihäisch-türkische Texte. Übersetzung, Anmerkungen, mit 178 Faksimiles auf 56 Tafeln. Berlin, Akademie-Verlag 1975. 90 S., 56 Tafeln (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Berliner Turfantexte, 5).Oriens 27-28 (Leiden 1981), 582-583.
18 Nuri YÜCE, (Tanıtma) Hartwig Scheinhardt: Typen türkischer Ortsnamen. Einführung, Phonologie, Morphologie, Bibliographie. Carl Winter, Universitätsverlag, Heidelberg 1979. X+376 S. (Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge. In Verbindung mit Ernst Dickenmann und Jürgen Untermann herausgegeben von Rudolf Schützeichel. Beiheft 15). — Die Welt des Orients XII (Göttingen 1981), 203-204.
19 Nuri YÜCE, “cProf. Dr. Sadettin Buluç. Hayatı ve Eserleri”. — Türk Dili, Cilt 48, Sayı 388-389 (Ankara, Nisan-Mayıs 1984), 206-210.
20) Nuri YÜCE, (Tercüme) “Başkurt folklorunda hayvanlara tapınma. [< M. Muhtar Sagitov: Der Tierkult in der baschkirischen Folklore]”. — TDAY Belleten 1982-1983 (Ankara 1986), 125-132.
21) Nuri YÜCE, (Tanıtma) Helga Venzlaff: Der islamische Rosenkranz. Kommissionsverlag Franz Steiner Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1985, 118 S. + 27 Abb. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 47, 2).Türk Dünyası Araştırmaları 52 (İstanbul, Şubat 1988), 203-205.
22) Nuri YÜCE, (Tanıtma): ORHUN. Orhun Seferi Araştırmaları. Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası (Seçilmiş Sayfalar). TİKA T. C. Dışişleri Bakanlığı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı = Orkhon Expedition Researches. The Atlas of Historical Works in Mongolia (Selected Pages). Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Turkish International Cooperation Agency. Ankara 1995. 80 s. 46.00 x 31.00 (40.00 x 25.00) cm. ISBN: 975-7307-25-4. — TDA (Türk Dilleri Araştırmaları) 5 (Ankara 1995), 247-258.
23)Nuri YÜCE, Bericht über die Gespräche des 2. Teils von Fachgruppe 2”, Vorsitzender: Prof. Dr. Volker Michael Strocka, Universität Freiburg, Berichterstatter: Prof. Dr. Nuri Yüce, Universität İstanbul. — Alexander von Humboldt-Kolloquium, İzmir 19.-21 Nisan 1996’da okunan rapor. 5 Sayfa.
24) Nuri YÜCE, (Tanıtma) ÜLGEN, Dr. Erol: Şemsi Yastıman. Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1995. 349 S. 8°. (Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını No: 4). — TDAY Belleten 1995 (Ankara 1997), 478-488.
25) Nuri YÜCE, “Annemarie von Gabain’in bir makalesi ve Türkçe’ye çevirisi: Uygurca araştırmalarının Türkiye için önemi (< Die Bedeutung der uigurischen Studien für die Türkei”. – Europäische Revue XII. Jahrgang, Juni 1936(b), 519-524)’de yayımlanan Almanca makale ve Türkçe çivirisi. — Yesevi BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 9-10, Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağan Sayısı (İstanbul 1998), 711-724.

7.6.c Ansiklopedi Maddeleri
1) Nuri YÜCE, “Zemahşerî”. İA (=İslam Ansiklopedisi) 13 (İstanbul 1985), 504b-514b.
2) Nuri YÜCE, “Türk dilinin Ural-Altay dilleri arasındaki yeri”. — İA 12/2 (İstanbul 1987), 445b-456b.
3) Nuri YÜCE, “Türk dili ve lehçeleri”. — İA (=İslam Ansiklopedisi) 12/2 (İstanbul 1987), 468b-530b.
4) Nuri YÜCE, “Abdullah b. Hasan el-Bağdâdî”. — DİA I/Fas.3 (İstanbul, Ocak 1989), 106a.
5) Nuri YÜCE, “Abdullah Kestelî (öl. 948/1541)”. — DİA I/Fas. 3 (İstanbul, Ocak 1989), 112b-113b.
6) Nuri YÜCE, “Abdullah b. Ubeyd (öl. 200-815)”. — DİA I/Fas. 4 (İstanbul, Şubat 1989), 139a-b.
7) Nuri YÜCE, “Agâh Efendi (1832-1885)”. — DİA I/Fas. 10 (İstanbul, Ağustos 1989), 447c-448b.
8) Nuri YÜCE, “Ağaoğlu, Ahmet (1869-1939)”. — DİA I/Fas. 10-11 (İstanbul, Ağustos- Eylül 1989), 464c-466a.
9) Nuri YÜCE, “Ahmed Cevdet (1862-1935)”. — DİA II/Fas. 14 (İstanbul, Aralık 1989), 55b-56a.
10) Nuri YÜCE, “Ahvâzî, Ahmed b. Huseyn (X. yy.)”. — DİA II/Fas. 16 (İstanbul, Şubat 1990), 193c
11) Nuri YÜCE, “Akçura, Yusuf (1876-1935)”. — DİA II/Fas. 16 (İstanbul, Şubat 1990), 228a-229a.
12) Nuri YÜCE, “Aksa'l-ereb”. — DİA II/Fas. 17 (İstanbul, Mart 1990), 289b-290a.
14) Nuri YÜCE, “Alî b. ‘İsâ el-Usturlâbî (IX. yy.)”. — DİA II/Fas. 19 (İstanbul, Mayıs 1990), 401c-402c.
16) Nuri YÜCE, “Ali b. Süleyman (XI. yy.). — DİA II/Fas. 20 (İstanbul, Haziran 1990), 449a-b.
17) Nuri YÜCE, “Arat, Reşid Rahmeti”. — DİA III/Fas 26 (İstanbul, Aralık 1990), 336a-337a.
18) Nuri YÜCE, “Atalay, Besim”. — DİA III/Fas. 29 (İstanbul, Mart 1991), 43bc-44a.
19) Nuri YÜCE, “Atay, Falih Rıfkı”. — DİAIII/Fas. 29 (İstanbul, Mart 1991), 48ab.
20) Nuri YÜCE, “Bedayi‘u'l-luğat”. — DİA IV / Fas.39 (İstanbul, Ocak 1992), 297a-297b.
21) Nuri YÜCE, “Brockelmann, Carl”. — DİA V/ Fas. 45 (İstanbul, Temmuz1992), 335b-336b.
22) Nuri YÜCE, “Bulgar”. — DİA VI/ Fas. 46 (İstanbul, Ağustos 1992),390b-391b.
23) Nuri YÜCE, “Cemâleddin et-Türkî”. — DİA VI / Fas. 51 (İstanbul, Ocak 1993), 314b.
24) Nuri YÜCE, “Çuvaşlar”. — DİA VIII /Fas. 58 (İstanbul, Ağustos 1993), 388c- 392c.
25) Nuri YÜCE, “Janski, H. (1898-1981)”. — DİA 23 (İstanbul 2001), 569c-570c.
26) Nuri YÜCE, “Kowalski, T. (1889-1948)”. — DİA 26 (İstanbul 2002), 228c-229b.
27) Nuri YÜCE, “Mukaddimetü’l-Edeb”. — DİA 31 (İstanbul 2006), 120c-121c.
28) Nuri YÜCE, “Németh, Gyula (Julius) (1890-1976)”. — DİA 32 (İstanbul 2006), 551c-552c.
29) Nuri YÜCE, “Oğuzca ”. — DİA 33 (İstanbul 2007), 323a-325a.
30) Nuri YÜCE, “Poppe, Nicholas N. (1897-1991)”. — DİA 34 (İstanbul 2007), 323a-324b.
31) Nuri YÜCE, [TÜRK maddesi içinde (Türk’lerin kullandığı)]“Yazı”, DİA 41 (İstanbul 2012), 493b-497a.
32) Nuri YÜCE, [TÜRK maddesi içinde) “Dil ve Edebiyat. Dil: Başlangıçtan Cumhuriyete kadar”, DİA 41 (İstanbul 2012), 497a-500c.
33) Nuri YÜCE, TÜRK maddesi içinde) “Dil ve Edebiyat. Dil: Cumhuriyet Dönemi”, DİA 41 (İstanbul 2012), 574c-576a.

8. Projeler

9. İdari Görevler

İ.Ü. Ed. Fak. Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı 09. 07. 1990 – 15.02.2009.
İ.Ü. Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı 27. 04. 1993 - 27. 04. 1996.

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Geçmiş yıllarda aşağıdaki kurumların üyesi oldum, ancak bugün çoğunun aktif üyesi değilim. Sadece PIAC: Permanent International Altaistic Conference (Dâimî Milletlerarası Altayistik Kongresi) ile AvHS: Alexander von Humboldt-Stiftung (Alexander von Humboldt Vakfı) üyeliğim devam etmektedir.

1) PIAC: Permanent International Altaistic Conference (Dâimî Milletlerarası Altayistik Kongresi), Bloomington, Indiana, USA, Üyelik başlangıcı 1970.
2) DMG: Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Şarkiyat Cemiyeti) Bonn, Almanya, Üyelik başlangıcı 1975.
3) TAM: Türkiyat Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye, Üyelik başlangıcı 1976.
4) SUA: Societas Uralo-Altaica (Ural-Altay Cemiyeti) Hamburg, Federal Almanya, Üyelik başlangıcı 1980.
5) AvHS: Alexander von Humboldt-Stiftung (Alexander von Humboldt Vakfı) Bonn, Almanya, Üyelik başlangıcı 1982.
6) TDK: Türk Dil Kurumu, Ankara, Türkiye, Üyelik başlangıcı 1983.
7) TKAE: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Üyelik başlangıcı 1984.
8) HKAK: Halk Kültürü Araştırma Kurumu, Ankara, Üyelik başlangıcı 2010.

11. Ödüller
1) İstanbul Üniversitesinin 30 Yıl Hizmet Ödülü, 2002.
2) Halk Kültürü Araştırmaları Kurumunun, “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü”. Ankara, 2011

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Yurt dışında ve yurt içinde toplam 37 yıl Türkoloji biliminin, başta dil olmak üzere, hemen her alanında, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdim. Bunlar: Türkolojiye Giriş, Türk Dili Tarihi, Orhon Yazıtları, Eski Uygurca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Çağatayca, Orta Türkçe, Kıpçak Türkçesi, Bugünkü Türk Şiveleri; Azeri Türkçesi, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Tatarca, Çuvaşça; Altayistik, Türk Kavimleri, Anadolu ve Rumeli Ağızları, Kuzey Türkçesi, Yeni Türk Yazıları, Bibliyografya Metodları, İlmî Araştırma Metodları, Mukayeseli Türk Lehçeleri, Diyalektoloji Terimleri, Yazma Eserlerin İncelenmesi, v.s. dersleridir.
Şubat 2009’da yaş haddinden emekli oldum. 2009 yılından beri zamanımı özel çalışmalarıma tahsis ettiğim için son yıllarda hiç bir üniversitede görev almadım. Bu formun aşağıdaki bölümü, akademik yükselme için başvuruda bulanan gençlere yönelik olarak düzenlendiğinden benim durumumla uyuşmamaktadır. Bundan dolayı formun bu kısmını boş bırakıyorum.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

Not: Bilimsel yayınlarımın bir kısmını ve yayınlarıma yapılan yüzlerce atıftan hiç birini, formun hacmini arttırmamak için yazmadım.