ÖNEMLİ TARİHLER

30 Haziran 2015 Bildiri Özetinin Son Gönderim Tarihi
15 Temmuz 2015 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi
30 Ağustos 2015 Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi Son Tarihi
15 Eylül 2015 Son Kayıt Tarihi
28-29 Ekim  2015 Konferans Tarihi

*Bildiri metni teslimi konferanstan 1 ay sonra yapılacaktır.