2. ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONFERANSI

2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı

" Balkanlarda Türkçe "

Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi, Filoloji ve Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Yıldız Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Bölümü işbirliği ile Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da 14-16 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan "2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı"nda bu yıl " Balkanlarda Türkçe " teması ele alınacaktır.

Balkanlar Osmanlı yönetiminde Türkler ve diğer milletlerin beraber yaşadığı ve ortak bir medeniyeti geliştirdiği mekan olarak tarihte yerini almıştır. Bunun sonucu olarak birçok eser bugün de insanlığa hizmet vermeye devam etmektedir. Türkçe meydana getirilen eserler de buna dâhildir. Bugün birçok Balkan ülkesinin kütüphanelerinde Osmanlı döneminden kalma Türkçe kitap, belge v.b yer almaktadır. Balkanlarda Türkçe, Osmanlı mirası olarak hala konuşulan bir dil durumundadır. Edebi eserlerin yanında Türkçe gazeteler, dergiler yayınlanmakta ve radyo ve televizyon yayınlarında Türkçe de kullanılmaktadır.

Konferansın amacı, Türkçenin Balkanlarda kullanılması ve bu dilde meydana getirilen eserlerin incelenmesi. Balkanlarda yaşayan diğer etnik unsurların Türk dili ve edebiyatına katkılarının araştırlması ve bilim dünyasına aktarılması. Türkçe ve Balkan dilleri arasındaki ilişkilerin tarihi gelişiminin incelenmesi. Balkanlarda Türkçenin bugünkü durumu ve Türkçe öğretimi için yapılan çalışmaların ortaya konulması.

Konferans çok farklı ülkelerden, disiplinlerden ve geleneklerden gelen katılımcılar arasında görüş alışverişi ve tecrübe aktarımı için önemli bir fırsat sunacaktır. Balkanlarda Türkçe’nin geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili araştırmalarınızı ve görüşlerinizi akademik bir toplantıda paylaşmanız bizleri mutlu edecektir.

Dr. Adem Balaban
Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları
Konferans Başkanı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Filoloji ve Eğitim Fakültesi
Hëna e Plotë "Bedër" Üniversitesi

 

BİLDİRİ KONULARI

  • Türkçe-Balkan Dilleri İlişkisi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
  • Anadil Olarak Türkçe Öğretimi
  • Balkanlardaki Yazma Eserler
  • Balkanlarda Yaşayan Türk Edebiyatı
  • Balkanlarda Türkçe Basın Yayın
  • Türkiye'deki Balkan Türk Edebiyatı Çalışmaları