YAZIM KURALLARI

 • Konferans dili Türkçe, İngilizce veya Arnavutçadır.
 • Bildiri özeti ve bildirinin başında, ünvan, isim, soyisim, kurum adı, şehir, ülke ve posta adresi gibi bilgiler bulunmalıdır.
 • Bildiri kelime sayısı en fazla 6000 olmalıdır.
 • Anahtar sözcükler 4-5 adet olmalıdır.
 • Makaleler Microsoft Word formatında yazılmış olmalıdır.
 • Yazı Tipi, Times New Roman olmalıdır.
 • Makale yazı boyutu 12 punto, satır aralığı tek satır aralığı olmalıdır.
 • Makalenin başlığı 12 punto, koyu, büyük harflerle yazılarak ortalanmalı.
 • Bölüm başlıklarının ilk harfleri büyük harfle sola yaslanmış olarak yazılmalı.
 • Tablolar ve Figürler ana metin içerisinde yerleştirilmeli.
 • Kaynaklar alfabetik sıraya göre dizilmelidir.
 • Kenar boşlukları her taraftan 3 cm olmalıdır.
 • Kaynak gösterme biçimi APA (Metin içi kaynak gösterme biçimi) olmalıdır.